Rumen Aide (Kraft Torbalı)

• İşkembe PH’sının sabit kalmasını sağlamak, laktik asidozis oluşumunu engellemek ve asid-baz dengesizliği ile ilgili problemlerin çözümü için özellikle CANLI MAYA KÜLTÜRÜ ve TAMPONLAMA AJANLARININ en uygun karışımını içeren bir bileşimdir.   • Besi danaları ve süt ineklerine (doğum öncesi 3 hafta hariç) verilebilen yegane bir tampondur.   • İşkembede sindirime yardımcı olacak enzimleri sağlayan ve işkembedeki faydalı bakterilerin büyümesini tenbih eden canlı mayaları içerir,   • İşkembe ve bağırsaklarda PH seviyesinin uygun bir şekilde korunması için istenilen seviyede tampon madde kombinasyonu içerir.   • RUMEN-AIDE kullanırken ilk hafta için tavsiye edilen dozun 1/3’ü, ikinci hafta için 2/3’ü, ikinci hafta sonunda da tam doz olarak verilmelidir.   • İştahı geliştirmek ve  besleyicileri arttırmak için gerekli aroma ve tadı sağlar.   • 200-250 gr/hayvan/gün şeklinde verilir.   •10 ve 25 kg’ lık ambalajlarda satışa sunulmuştur.   RUMEN-AİDE’ nin kullanılabileceği diğer durumlar ; Sindirim bozukluğu ile sonuçlanan asid-baz dengesizliği, yem alımında azalma, süt ve yağ üretiminde bozukluğa neden olabilecek aşağıdaki durumlarda kullanımı tavsiye edilebilir :   • Yüksek süt üretimini amaçlayan besleme söz konusu olduğunda,   • Tahıl oranı yüsek rasyonlarda,   • Yüksek nem içeren tahıllarda,   • İnce öğütülmüş kaba yemlerle beraber,   • Ani rasyon değişikliklerinde,   • Düşük ham selülozlu rasyonlarda (< 17 % kuru madde bazında)   • Sıcak ve nemli hava söz konusu olduğunda kullanılabilir.   AMBALAJ ŞEKLİ : 5 -10 kg kg’lık paketler yemi kolayca karıştırmak ve hayvanların besin maddesi ihtiyaçlarının karşılanmasına yardım edecek protein, enerji, mineral ve vitaminleri sağlamak için besleyici taşıyıcılarla önceden karıştırılmış serpme ve/veya bir ölçü kabı ile tek başına verilebilir. Genel Tavsiyeler : * Mevcut yem programına göre önerilen ölçü bölünebilir. (günde en az iki yemleme) * Vitamin ve mineral premikslerinin en iyi yemlenmesi metodu, tamamı karışmış rasyonlara (TMR) karıştırılarak sağlanır. * Tüm premikslerin tadı çok güzel olup iştah açıcı bir lezzete sahiptir ve tek başına verilebilirler.