Kepro Aide (Kovalı)

• Dölverim performansını artırmak, plasentanın zamanında atılmasını sağlamak ve özellikle KETOZİS’i engellemek amacıyla üretilmiştir.   • Yüksek orandaki A,D,E vitaminleri ve organik bileşik halinde olan Zn, Mn, Cu ve Se’u içeren bir karışımıdır.   • KETOZİS’ ten korunmak amacıyla enerji metabolizmasını arttıran NİASİN’ i ve   • Yüksek verimli hayvanlar için gerekli BİOTİN’ i içerir.   • Yüksek orandaki VİTAMİN-E ve organik Se içeriği ile mastitise karşı savaş başlatır.   • Rahim iltihabı ve Plasentanın atılamaması  gibi problemlerin azalmasına neden olur.   • Doğum öncesindeki 3.haftadan doğum sonrası 12.haftaya kadarki dönemde Sağmal ve kuru dönemde kullanılan premikse(RUMİNVİT-D) ilave olarak kullanılır.   • 50 gr/hayvan/gün şeklinde verilir.   • 5, 10 kg’ lık ambalajlarda satılmaktadır.